ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసేన మానిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్
విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
andhrapradesh-janasena-manifesto-document_g2d

  
ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసేన మానిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్ కోసం క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయ్యండి

ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసేన మానిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్ 

 

SOURCE:JANASENA.ORG

14 Aug, 2018 0 827
పోస్ట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు
అభిప్రాయం
@ 2022 galli2delhi.com All Rights Reserved
@ 2022 galli2delhi.com All Rights Reserved