వార్తలు - గంటా శ్రీనివాసరావు
minister-ganta-srinivasa-rao-criticized-pawan-kalyan-g2d
పవన్ కళ్యాణ్ పైన ఘాటు విమర్శలు చేసిన మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు చిరంజీవి సన్నిహితుడు. చిరంజీవితో పాటు కాంగ్రెస... July 10, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved