వార్తలు - సయేష
chinababu-3-days-collections-g2d
చినబాబు 3 రోజుల కలెక్షన్స్ తమిళ హీరో కార్తి, సయేష హీరో హీరోయిన్లుగా, పాండిరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కి... July 16, 2018 విభాగం: సినిమా వార్తలు
'chinababu'-release-on-july-13-g2d
జూలై 13న 'చినబాబు' విడుదల జూలై 13న 'చినబాబు' విడుదల కార్తీ, సయేష జంటగా నటించిన 'చినబాబు' సినిమాను... July 06, 2018 విభాగం: సినిమా వార్తలు
అభిప్రాయం
@ 2022 galli2delhi.com All Rights Reserved
@ 2022 galli2delhi.com All Rights Reserved