వార్తలు - Janasenaparty
who-are-apposing-pawan-kalyans-janasena-g2d
పవన్‌తో పొత్తు వద్దు జనసేన అధ్యక్షుడు, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ అంటే వామపక్ష పార్టీలకు చెందిన క... August 27, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
pawan-tribute-to-pingali-g2d
జాతీయ పతాక రూపకర్తకు జనసేన అధ్యక్షులు నివాళి    మన జాతీయ పతాకాన్ని రూపొందించిన స్వర్గీయ పింగళి వెంకయ్య గారికి జనసేన ... August 04, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved