వార్తలు - caste
i-will-stand-behind-humanity-not-caste-says-pawan-g2d
మానవత్వానికి నేను అండగా ఉంటా గాని కులాలకి కాదు - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పోరాటయాత్రలో భాగంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గంలో గల మా... August 12, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
is-pawan-doing-caste-politics-g2d
ఇంతకీ పవన్‌కు కులపిచ్చి ఉన్నట్లా.. లేనట్లా కుల పిచ్చి లేని పార్టీ తనది, కులపిచ్చి లేని నేతను తాను అంటూ చెప్పుకొస్తున్... August 09, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved