వార్తలు - manifesto
pawan-asks-to-do-maximum-campaign-for-janasena-manifesto-g2d
జనసేన మేనిఫెస్టో అంశాలకు విస్తృత ప్రచారం కల్పించండి - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.. ప్రజల  మన్నలను పొందుతున్న జనసేన మేనిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్ ను ప్రజలకు... August 23, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
pawan-releases-janasena-manifesto-document-in-bhimavaram-mavulamma-temple-g2d
భీమవరం మావుళ్ళమ్మ వారి ఆలయంలో జనసేన మేనిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్ విడుదల...   జనసేన పార్టీ ఎన్నికల "మేనిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్"మంగళవారం ఉదయం ... August 14, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
andhrapradesh-janasena-manifesto-document-g2d
ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసేన మానిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్    ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసేన మానిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్ కోసం క్రింది లింక్ ... August 14, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved