వార్తలు - fan
how-nag-fan-suggested-to-change-geethanjali-climax-g2d
‘గీతాంజలి’లో ఆ మార్పు ఆయన వల్లేనట.. ఒక స్టార్ హీరో అభిమాని చనిపోతే.. ఒక సెలబ్రెటీ చనిపోయినట్లుగా సోషల్ మీడియాల... August 27, 2018 విభాగం: సినిమా వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved