వార్తలు - victims
we-cant-stop-nature-calamities-but-we-will-stand-behind-victims-says-pawankalyan-g2d
ప్రకృతి వైపరిత్యాలను ఆపలేం గాని...బాధితులకు అండగా నిలువగలం...  ప్రకృతి వైపరిత్యాలను ఎవరూ అడ్డుకోలేరు, వాటి వల్ల ఏర్పడే నష్టాన్ని సంపూ... October 22, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
pawan-says-to-help-for-victims-of-titli-cyclone-g2d
తిత్లీ' తుఫాను బాధితులకు సహాయ సహకారాలను అందించండి - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు...   గత కొన్ని రోజుల నుండి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలను వణికిస్తున్న 'తిత్లీ' తుఫ... October 12, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved