వార్తలు - pawan-kalyan
soon-india-to-become-one-more-venezuela-g2d
త్వరలో మరో వెనెజులా కాబోతున్న ఇండియా మీకు *వెనెజులా* అనే దేశం గురించి తెలుసా ? వైశాల్యం లో మన దేశం లో నాల్గవ వంతు.... April 13, 2019 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
fans-ni-addupettukoni-pawan-kalyan-paina-paga-teerchukuntonda-g2d
ఫాన్స్‌ని అడ్డుపెట్టి పవన్‌పై పగ తీర్చుకుంటోందా? పవన్‌కళ్యాణ్‌తో తనకి విడాకులు ఎందుకయ్యాయనే సంగతిని ఇన్నేళ్ల పాటు బయటప... July 07, 2018 విభాగం: సినిమా వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved