వార్తలు - కరోనా
do-dogs-sniff-out-corona-patients-g2d
శునకాలు కరోనా రోగులను పసిగడతాయా Covid 19 పరీక్షలకోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన కుక్కలను ఉపయోగించవచ్చు అని ఈశా... July 23, 2020 విభాగం: జనరల్
-is-happy-hypoxia-deadly-for-corona-patients-g2d
హ్యాపీ హై పోక్సియా కరోనా రోగులకు ప్రాణాంతకమా హై పోక్సియా  అనేది శరీరం లోని ఒక ప్రాంత కణజాలానికి తగినంత ఆక్సిజన్ సరఫరా ... July 21, 2020 విభాగం: జనరల్
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved