వార్తలు - ఆంధ్ర ప్రదేశ్
why-bhogapuram-contract-is-to-gujarat-patel-company-g2d
భోగాపురం కాంట్రాక్టు గుజరాత్ పటేల్ కంపెనీ కి ఎందుకు ? ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 3 రాజధానుల వివాదం ఒక వైపు నడుస్తుంది వైజాగ్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్... July 23, 2020 విభాగం: జనరల్
the-real-leader-is-the-one-who-is-fighting-the-problems-..-the-leader-of-the-community-g2d
సమస్యలపై పోరాటం చేసేవాడే నిజమైన నాయకుడు..ప్రజా నాయకుడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక ... July 24, 2018 విభాగం: సినిమా వార్తలు
janasana-struggle-till-justice-to-andhra-pradesh-g2d
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు న్యాయం జరిగే వరకూ జనసేన పోరాటం రాష్ట్ర విభజనతో నష్టపోయిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజలకి న్యాయం చేకూరే వరకూ పోరాట... July 23, 2018 విభాగం: రాజకీయ వార్తలు
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved