వార్తలు - చాతుర్మాస్య దీక్ష
pawan-kalyan-vratham--strict-rules-for-four-months--g2d
పవన్ కళ్యాణ్ వ్రతం.. నాలుగు నెలల పాటు కఠిన నియమాలు... జనసేన అధినేత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చాతుర్మాస్య దీక్ష చేపట్టారు. ఈ విషయ... July 24, 2020 విభాగం: జనరల్
అభిప్రాయం
@ galli2delhi.com All Rights Reserved
@ galli2delhi.com All Rights Reserved